ΕΔΡΑ

Θα μας βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις:
Leather Gregory
Γ. Κεσσόπουλος
Κεντρικά: Δημοσθένους 31, Μενεμένη (2ο χλμ. Εθν. Οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών)

Τηλ. Κέντρο 2310 753 227
Φαξ. 2310 753 215
email: info@gregoryleather.gr

Επικοινωνία