ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

  • Ειδικές βαφές για μικροζημίες στο δέρμα και φροντίδα αλλοιιωμένων σημείων
  • Σετ καθαρισμού και περιποίησης δερμάτινων σαλονιών (αυτοκινήτου ή επίπλων)
  • Ειδικά φάρμακα σκληρής βρωμιάς (λάδια, μελάνι, κτλ)
  • Ειδικές κόλλες για μικροσκισίματα
  • Ειδικά εργαλεία για την επισκευή και περιποίηση δερμάτινων επενδύσεων